Informacja urzędnika o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Pakości

W związku z zarządzeniem wyborów Prezydenta RP na dzień 28 czerwca 2020 r. informuję, że zweryfikowani zostaną kandydaci zgłoszeni do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Ponadto, istnieje formalna możliwość zgłoszenia nowych kandydatów na członków komisji przez nowo utworzone komitety wyborcze oraz nowych zgłoszeń indywidualnych wyborców. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do dnia 12 czerwca 2020 r.  pod numerem telefonu 795-477-522 do godz. 14:00 .
Zgodnie z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej Nr 161/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. - zgłoszenie takie może być dokonane również za pośrednictwem poczty, bądź kuriera, z tym że o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia, a nie data jego nadania. W przypadkach wskazanych w cyt. uchwale PKW istnieje również możliwość zgłoszenia w formie skanu  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : urz-040707-1@pkw.gov.pl.
 
/-/ Izabela Tołstyko 
Pakość, 9 czerwca 2020 r.
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Izabela Tołstyko (10 czerwca 2020)
Opublikował: Jacek Malinowski (10 czerwca 2020, 11:29:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 116