Budowa elektrowni fotowoltaicznej nr 2 o mocy do 1 MW na działkach nr 67, 68, 69 obręb Ludkowo, gm. Pakość

KIO.6220.12.2019.PG
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Kopalnię Żwiru i Piasku Emanuel Kowalczyk, Daniel Kowalczyk Spółka Jawna z siedzibą w  m. Wojdal, wnioskiem z dnia z dnia 17 września 2019 r. (data wpływu), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 20 lipca 2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej nr 2 o mocy do 1 MW na działkach nr 67, 68, 69 obręb Ludkowo, gmina Pakość”.
Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w dniach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (22 lipca 2020)
Opublikował: Jacek Malinowski (22 lipca 2020, 14:24:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 74