Budowa w obrębie Węgierce, gm. Pakość elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 17 MW

KIO.6220.15.2019.PG

ZAWIADOMIENIE
o wniesieniu odwołania

Zgodnie z art. 10, art. 49a i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)  z a w i a d a m i a m,

że od decyzji znak KIO.6220.15.2019.PG z dnia 6 lutego 2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa w obrębie Węgierce, gm. Pakość elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 17 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na działkach nr 9/7 oraz 9/9, ob. Węgierce, gm. Pakość”, odwołanie wniósł Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z kserokopią wniesionego odwołana w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach i godzinach pracy Urzędu i wypowiedzieć się co do jego treści.
Jednocześnie informujemy, że odwołanie wraz z oryginałami akt sprawy zostało przesłane do rozpoznania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Bydgoszczy.

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (13 marca 2020)
Opublikował: Jacek Malinowski (24 marca 2020, 14:43:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 142