Analizy, Plany, Programy, Strategie

Analizy, Plany, Programy, Strategie

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pakość

Ogłoszenie Burmistrza Pakości o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pakość” Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 [...]

metryczka