Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami na terenie działek położonych w miejscowości Rybitwy, gm. Pakość

                                            Pakość, 19 listopada 2012 r.
KIO.6733.9.12.2012.MŻ
 ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania

Zgodnie z art. 104 § 1 i § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)  i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647)
z a w i a d a m i a m

że z dniem 16 listopada 2012 r. zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami na terenie działek nr: 80/3, 58, 44/20, 57/19, 57/18, 57/4, 57/11, 57/10, 57/6, 46/17, 46/16, 60/2 i 60/3 położonych w miejscowości Rybitwy, gm. Pakość.
   
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,  strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w dniach pracy Urzędu od godz. 8:00 – 12:00, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski na adres Urzędu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.Pakość, 23 października 2012 r.
KIO.6733.9.8.2012.MŻ
   
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 
W związku ze złożonym przez Pomorską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy w imieniu której występuje „SANIT- PROJEKT” Krzysztof Dybicz wnioskiem z dnia 19 października 2012r. (data wpływu) zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647)

zawiadamiam

że z dniem 23 października 2012 r. zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami na terenie działki nr: 80/3, 58, 44/20, 57/19, 57/18, 57/4, 57/11, 57/10, 57/6, 46/17, 46/16, 60/2 i 60/3 położonych w miejscowości Rybitwy, gm. Pakość
 
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w terminie 7 dni licząc dnia ogłoszenia niniejszej informacji można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 ( pokój nr 12) w dniach pracy Urzędu od godz. 8:00-12:00.

metryczka


Wytworzył: Marek Żelazny (23 października 2012)
Opublikował: Jacek Malinowski (26 października 2012, 10:14:24)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (20 listopada 2012, 14:53:58)
Zmieniono: Publikacja zawiadomienia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1807