Budowa chodnika pieszo-rowerowego na terenie działek nr 415/1, 327/14, 327/10, 327/12 i 328/1 położonych w miejscowości Pakość przy ul. Mogileńskiej-Jankowskiej

                                                   Pakość, 13 lipca 2012 r.
KIO.6733.3.11.2012.MŻ

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania

Zgodnie z art. 104 § 1 i § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)  i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że z dniem 12 lipca 2012 r. zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy chodnika pieszo-rowerowego  na terenie działek nr: 415/1, 327/14, 327/10, 327/12 i 328/1 położonych w miejscowości Pakość przy ul. Mogileńskiej- Jankowskiej.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,  strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 12), w dniach pracy Urzędu od godz. 80 0 – 120 0, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski na adres Urzędu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.


Pakość, 04 czerwca 2012 r.
KIO.6733.5.7.2012.MŻ
   
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 
W związku ze złożonym przez Gminę Pakość wnioskiem z dnia 11 maja 2012 r. (data wpływu), zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

że z dniem 04 czerwca 2012 r. zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy chodnika pieszo-rowerowego na terenie działek nr 415/1, 327/14, 327/10, 327/12 i 328/1 położonych w miejscowości Pakość przy ul. Mogileńskiej-Jankowskiej.  
 
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,  w terminie 7 dni licząc dnia ogłoszenia niniejszej informacji można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 12) w dniach pracy Urzędu od godz. 8:00- 12:00.

metryczka


Wytworzył: Marek Żelazny (4 czerwca 2012)
Opublikował: Jacek Malinowski (4 czerwca 2012, 09:50:27)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (23 lipca 2012, 09:44:02)
Zmieniono: Publikacja zawiadomienia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1514