Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przebudowa drogi gminnej nr 150446C Pakość-Rybitwy

Pakość, 12 czerwca 2012 r.
KIO.6733.2.14.2012.MŻ                                                 
 
ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania

Zgodnie z art. 104 § 1 i § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)  i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam

że z dniem 11 czerwca 2012 r. zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 150446C Pakość- Rybitwy wraz z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie działek nr: 80/3, 58, 44/20, 46/3, 62, 75, 55/8, 57/6 obręb Rybitwy oraz działki nr 3/177 obręb Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,  strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 12), w dniach pracy Urzędu od godz. 80 0 – 120 0, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski na adres Urzędu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.Pakość, 15 maja 2012 r.
KIO.6733.2.7.2012.MŻ

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego

W związku ze złożonym przez Gminę Pakość wnioskiem z dnia 11 maja 2012 r. (data wpływu), zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam

że z dniem 15 maja 2012 r. zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 150446C Pakość-Rybitwy wraz z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie działek nr: 80/3, 58, 44/20, 46/3, 62, 75, 55/8, 57/6 obręb Rybitwy oraz działki nr 3/177 obręb Pakość.
   
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,  w terminie 7 dni licząc dnia ogłoszenia niniejszej informacji można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 ( pokój nr 12) w dniach pracy Urzędu od godz. 8:00- 12:00.

metryczka


Wytworzył: Marek Żelazny (15 maja 2012)
Opublikował: Jacek Malinowski (15 maja 2012, 10:50:15)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (13 czerwca 2012, 14:44:52)
Zmieniono: Publikacja zawiadomienia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1295