Przebudowa istniejącego odcinka linii napowietrznej na linię kablową w m. Rybitwy, gm. Pakość

                                               Pakość, 26 kwietnia 2012 r.
KIO.6733.1.2.2012.MŻ   
ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania

 Zgodnie z art. 104 § 1 i § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)  i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że z dniem 25 kwietnia 2012 r. zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy istniejącego odcinka linii napowietrznej na linię kablową na działkach nr 28, 38, 41/2, 42/4, 42/5 położonych w m. Rybitwy, gm. Pakość oraz na działkach nr 25/2, 106, 107, 112, 113, położonych w m. Ludkowo, gm. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,  strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 12), w dniach pracy Urzędu od godz. 8:00 – 12:00, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski na adres Urzędu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.Pakość, 30 marca 2012 r.
KIO.6733.1.1.2012.MŻ

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

W związku ze złożonym przez Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „ MEGAPOL” S.A. wniosku z dnia 26 marca 2012 r., zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

że z dniem 30 marca 2012 r. zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji i inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy istniejącego odcinka linii napowietrznej na linię kablową na działkach nr 28, 38, 41/2, 42/4, 42/5 położonych w m. Rybitwy, gm. Pakość oraz na działkach nr 25/2, 106, 107, 112, 113, położonych w m. Ludkowo, gm. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w terminie 7 dni licząc dnia ogłoszenia niniejszej informacji można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 ( pokój nr 12) w dniach pracy Urzędu od godz. 8:00- 12:00.

metryczka


Wytworzył: Marek Żelazny (30 marca 2012)
Opublikował: Jacek Malinowski (3 kwietnia 2012, 13:24:57)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (27 kwietnia 2012, 09:24:18)
Zmieniono: Publikacja zawiadomienia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1549