Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ciągu ulicy Radłowskiej w Pakości

               Pakość, dnia 26 marca 2010 r.
N/znak: KIO 7331 –12/CP/10

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania

Zgodnie z art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)  i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że z dniem 26 marca 2010 r. zostaje zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacyjnej w ciągu ulicy Radłowskiej w Pakości przez Gminę Pakość na działkach nr 43/1 i 43/2.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (25 marca 2010)
Opublikował: Jacek Malinowski (26 marca 2010, 10:04:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2043