Budowa warsztatu mechanicznego z poddaszem mieszkalnym

Pakość, dnia 25 stycznia 2010 r.
N/znak: KIO 7624-5-5/10
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Pana Łukasza Brzykcy wnioskiem z dnia 9 listopada 2009r, zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m
 
że w dniu 25 stycznia 2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu mechanicznego z poddaszem mieszkalnym na działkach nr 312, 313 oraz 314 położonych w miejscowości Pakość.
           
Zgodnie z cytowanym wyżej artykułem informuję, iż z w/w decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 16), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (25 stycznia 2010)
Opublikował: Jacek Malinowski (25 stycznia 2010, 09:01:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1457