„Dostawa i montaż lamp solarnych" - Zapytanie ofertowe


Pakość, dnia 16 maja 2016r.
 
PR.7011.1.4.2016.MN
 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
na  wykonanie  zadania:
 
„Dostawa i montaż lamp solarnych„

 
 
Nazwa organu Zamawiającego:
 
Gmina Pakość
Adres: ul. Rynek 4, 88-170 Pakość
 
1. Wartość zamówienia oraz tryb udzielania zamówienia:
 
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 EURO.
Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   (Dz.U. z 2015r. poz. 2164).
 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia
 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż lamp solarnych:

1) Rybitwy - uliczna lampa solarna - 2 szt.
2) Gorzany - uliczna lampa solarna   - 1 szt.
3) Wielowieś - uliczna lampa solarna - 1 szt.  
4) Kościelec – parkowa lampa solarna  -  1 szt.                                                                                   
 
Minimalne parametry techniczne ulicznej lampy solarnej:

Wysokość masztu:    -  5 m, słup  kolor ocynk + fundament betonowy
Źródło światła :         -  oprawa LED 20 W , gwint E 27
Strumień świetlny:    -  1700 LM
Czas pracy  lampy:    - 10 h
Czas autonomii:         - do 4 dni
Moc paneli:                - 2 x 100W
Typ akumulatora:       -  żelowy GEL  - 12 lub 24 V
Pojemność akumulatora - 100Ah
Sposób załączania:     - czujnik zmierzchowy
 
Minimalne parametry techniczne parkowej lampy solarnej:
 
Wysokość masztu:    -  4 m, słup  kolor ocynk + fundament betonowy
Źródło światła :         -  oprawa LED 15 W
Strumień świetlny:    -  1100 LM
Czas pracy  lampy:    - 10 h
Czas autonomii:         - do 4 dni
Moc paneli:                - 150W
Typ akumulatora:       -  żelowy GEL  - 12 lub 24 V
Pojemność akumulatora - 80Ah
Sposób załączania:     - czujnik zmierzchowy
 
Wymagania szczególne odnośnie przedmiotu zamówienia:
  1. Sposób wykonywania robót montażowych – montaż bezpośrednio do gruntu o powierzchni otworu 40 x 40 cm, głębokość 1,5 m poprzez wkopanie kompletnej lampy z gotowym prefabrykowanym fundamentem betonowym i akumulatorem.
  2. Wymagany minimalny termin gwarancji dla niniejszego przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące.
  3. W ramach zawartej umowy wymagane jest udostępnienie przez Wykonawcę nieodpłatnej usługi serwisowej w całym okresie trwania gwarancji. Wymagane jest, aby w przypadku nieprawidłowego działania lampy, Wykonawca najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia usterki, przybył na miejsce montażu i dokonał odpowiedniej jej likwidacji.
 
3. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować do 30 dni od dnia podpisania umowy.
   
4. Warunki udziału w postępowaniu
 
Odpowiedzi ofertowe na niniejsze zapytanie mogą składać Wykonawcy, którzy udokumentują przez stosowne zaświadczenia i oświadczenia, że spełniają następujące warunki:
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Kryterium wyboru  oferty:
 
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium:
  • cena oferty – 100 %

Warunki płatności:
  • Faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót,
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od daty złożenia faktury VAT w siedzibie Zamawiającego.
 
6. Opis sposobu przygotowania ofert.
 
1.      Oferty należy składać w jednej z wybranych form: 
a) bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88 – 170 Pakość w Biurze Obsługi Interesanta
b) drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88 – 170 Pakość:,
c) faksem - nr: 52 566 60 75
d) drogą elektroniczną -  adres e-mail: m.nieznalski@pakosc.pl
2. W celu potwierdzenia przyjęcia oferty składający ofertę powinien zażądać potwierdzenia odbioru.
 
7. Miejsce i termin składania  oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 maja 2016r. w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Pakości, 88 – 170 Pakość, ul. Rynek 4
 
8. Kryterium wyboru  oferty:
 
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium:
  • cena oferty – 100 %
9. Informacja o wyborze Wykonawcy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego

10. Zapytania o przedmiot zamówienia:

 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Marek Nieznalski
tel. 52 566 60 87, poczta elektroniczna  m.nieznalski@ pakosc.pl 
 
 
Załączniki:
1.      Formularz ofertowy
2.      Oświadczenia Wykonawcy

formularze_edyt (20kB) word
pytania (249kB) pdf
pytania i odpowiedzi (258kB) pdf
Informacja_o_wyniku (798kB) pdf

Wytworzył: Marek Nieznalski (16 maja 2016)
Opublikował: Adrianna Nowicka (16 maja 2016, 13:06:31)

Ostatnia zmiana: Adrianna Nowicka (2 czerwca 2016, 13:01:14)
Zmieniono: informacja o wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1028

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij