Okresowa kontrola źródeł ogrzewania

Burmistrz Pakości zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 ze zm.) informuje, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych (podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej).

Okresowe kontrole źródeł ogrzewania przeprowadzają osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

W związku z powyższym, kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719 z późn. zm.) Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Pełna treść komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powyższym zakresie: komunikat...

metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (28 października 2022)
Opublikował: Jacek Malinowski (31 października 2022, 10:40:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 34