KOREKTA - Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów na rok 2021

OGŁOSZENIE
o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów na rok 2021

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.2029) Burmistrz Pakości ogłasza:
  1. zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na rok 2021 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pakość na 1 dziecko wynosi 9 726,26 zł rocznie,
  2. zaktualizowana statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pakość ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej wynosi 252,
  3. zaktualizowana statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pakość objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej wynosi 3,
  4. zaktualizowana statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pakość ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej wynosi 0.

metryczka


Wytworzył: Paulina Kruszka (25 listopada 2021)
Opublikował: Jacek Malinowski (25 listopada 2021, 09:48:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105