Bur­mistrz Pako­ści podaje do publicz­nej wiadomo­ści wyniki kon­kursu ofert na wykonanie zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu w 2021 roku.

Treść zarządzenia Burmistrza ws. ogłoszenia wyników

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Lewandowska (16 lutego 2021)
Opublikował: Jacek Malinowski (16 lutego 2021, 13:09:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177