Ogłoszenie Burmistrza Pakości o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na rok 2020

OGŁOSZENIE
o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na rok 2020
 
Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) Burmistrz Pakości ogłasza:  
  1. podstawowa kwota dotacji na rok 2020 dla przedszkoli prowadzonych przez gminę Pakość na 1 dziecko wynosi 9 677,76 zł rocznie (806,48 zł miesięcznie),
  2. statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pakość ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2019 r. wynosi 232,
  3. statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pakość objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2019 r. wynosi 2,
  4. statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pakość objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2019 r. wynosi 1.

metryczka


Wytworzył: Paulina Kruszka (30 stycznia 2020)
Opublikował: Jacek Malinowski (30 stycznia 2020, 12:42:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 388