Wyniki otwar­tego kon­kursu ofert na upo­wszech­nianie kul­tury fizycz­nej i sportu

Bur­mistrz Pako­ści podaje do publicz­nej wiadomo­ści wyniki kon­kursu ofert na wykonanie zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu. czytaj...

metryczka


Wytworzył: Paulina Kruszka (24 lutego 2017)
Opublikował: Jacek Malinowski (24 lutego 2017, 14:07:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 691