Ogłoszenie Burmistrza Pakości o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017

Pakość, 26.01.2017 r.
OKP.4431.1.1.2017                        
 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA PAKOŚCI
o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017  
 
Na podstawie art. 89 d ust.1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz.1943 z późn. zm.) Burmistrz Pakości ogłasza:  
  1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 na jednego ucznia dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Pakość w kwocie 390,55 zł.

  2. Statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pakość ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 r. która wynosi 177 uczniów.

metryczka


Wytworzył: Paulina Kruszka (30 stycznia 2017)
Opublikował: Jacek Malinowski (31 stycznia 2017, 10:05:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 693