Informacja o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego uwag do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Informacja o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uwag do załączonego projektu Programu współpracy Gminy Pakość na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi do projektu można przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Pakości lub wskazany na stronie internetowej Urzędu adres e-mail w terminie 7 dni od udostępnienia programu.

Program współpracy Gminy Pakość na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (127kB) pdf

Uwagi do projektu Programu Współpracy Gminy Pakość na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz ze stanowiskiem Urzędu Miejskiego w Pakości.  

W związku ze zgłoszonymi przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko uwagami do projektu Programu Współpracy Gminy Pakość na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Urząd Miejski w Pakości informuje, że uwzględnione zostały następujące uwagi:
  • w  Dziale III ust. 2 pkt 10 ostatni wiersz  przyjął brzmienie:
    „prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”,
  • w Dziale III  pkt 12 został dodany zapis:
    „promocja i wspieranie rozwoju turystycznego Gminy Pakość”
W odniesieniu do pozostałych propozycji zmian zgłoszonych przez Stowarzyszenie informuję, iż podobne rozstrzygnięcia ujęte są już w przedstawionym do konsultacji projekcie Programu.

Poniżej zgłoszone uwagi  przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko do projektu Programu Współpracy Gminy Pakość na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi:

w Dziale III pkt 2 ust. 5 proponujemy dodać
współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu pomocy społecznej

ust. 6 proponujemy dodać:
propagowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pakość

ust.8 proponujemy zmienić temat zakresu działania na:
upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

ust. 10 ostatni wiersz wypunktowania proponujemy uzupełnić tak aby miał brzmienie:
prowadzenie działań  edukacyjnych  w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

ust 12. ostatni wiersz wypunktowania proponujemy uzupełnić tak aby miał brzmienie:
promocja i wspieranie rozwoju turystycznego Gminy Pakość

w Dziale X pkt 1 proponujemy zmienić temat zadania na:
zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki

metryczka


Wytworzył: Paulina Kruszka (16 listopada 2016)
Opublikował: Jacek Malinowski (16 listopada 2016, 15:34:18)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (28 listopada 2016, 11:52:06)
Zmieniono: Publikacja zgłoszonych uwag i zmian w projekcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 771