Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w Gminie Pakość

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w Gminie Pakość pt. "Organizacja imprezy z okazji 50-lecia Koła".
W dniu 08.06.2016r. do Urzędu Miejskiego w Pakości wpłynęła oferta złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Koła w Pakości na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w Gminie Pakość pt. „Organizacja imprezy z okazji 50-lecia Koła”.
Oferta została złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016r, Nr 239). Wszelkie uwagi dotyczące w/w oferty należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Pakości, pok. 3 w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (1027kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Lewandowska (27 czerwca 2016)
Opublikował: Jacek Malinowski (27 czerwca 2016, 15:12:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 666