Obwieszczenie Burmistrza Pakości z dnia 13.06.2016 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 13 czerwca 2016 r.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), ogłaszam co następuje:

W dniach od 28 czerwca 2016 r. do dnia 29 lipca 2016 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pakość
 1. Przewidziano następujące formy konsultacji społecznych:
  a. Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez formularz konsultacji. Wypełniony formularz można dostarczyć:
  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Pakości (sekretariat),
  • drogą elektroniczną na adres mailowy: rewitalizacja@faberconsulting.com, srodowisko@pakosc.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość.
  b. Ankiety w formie papierowej lub elektronicznej. Wypełnione ankiety można dostarczyć:
  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Pakości (sekretariat),
  • drogą elektroniczną na adres mailowy: rewitalizacja@faberconsulting.com, srodowisko@pakosc.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość.
  c. Spotkanie konsultacyjne w gminie.Ter­min i miej­sce spo­tkania kon­sul­tacyj­nego — 28 czerwca 2016 r., godz. 13.00, Urząd Miej­ski w Pako­ści, I piętro, p. nr 17
 2. Materiały tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z załącznikami (tj. mapami obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji), diagnoza obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, ankiety oraz formularz konsultacji będą dostępne od dnia 28.06.2016 r. w:
  a. siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości,
  b. na stronie internetowej Gminy Pakość,
 3. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona niezwłocznie po zakończeniu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Pakość.

         raport z konsultacji (241kB) pdf

         załącznik (343kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (17 czerwca 2016)
Opublikował: Jacek Malinowski (17 czerwca 2016, 13:13:48)

Ostatnia zmiana: Hanna Ryterska (21 marca 2017, 14:32:31)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 706