Taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Urząd Miejski w Pakości w nawiązaniu do pisma z dnia 6 lipca 2015 r. informuje, że Firma Taxus UL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płomyka 56 A na zlecenie Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu realizuje zadanie pn:. „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych gmin: Złotniki Kujawskie, Pakość, Janikowo oraz Kruszwica”.
W związku z powyższym informuje się, że na terenie Gminy Pakość (obręby: Giebnia, Kościelec, Ludkowo, Ludwiniec, Łącko, Mielno, Radłowo, Rybitwy, Wielowieś, Wojdal), będzie odbywać się taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w terminie od 13 lipca do 31 sierpnia 2015 r.

Pracami będą objęte lasy i grunty leśne wykazane w rejestrze ewidencji jako leśne (LS). Po wykonaniu taksacji i opracowaniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, zostaną one przesłane do Urzędu Miejskiego, celem przedłożenia właścicielom lasów, zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153).
Zgodnie z Ustawą o Lasach, projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.
Po upływie 30 dni od daty wyłożenia ww. Firma zwróci się do Urzędu Miejskiego w Pakości o przekazanie ewentualnych wniosków i zastrzeżeń do planów. Po rozpatrzeniu wniosków, we współpracy ze Starostwem Powiatowym, uznane zastrzeżenia zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji planów.

metryczka


Wytworzył: Marek Żelazny (21 lipca 2015)
Opublikował: Jacek Malinowski (21 lipca 2015, 07:38:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 725