Zaproszenie do konsultacji

Zaproszenie do konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.

Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) w Urzędzie Miejskim w Pakości został przygotowany projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu Programu współpracy. Projekt programu wraz z  formularzem konsultacji udostępniony jest od dzisiaj - 17 grudnia 2013 r. na stronie internetowej Urzędu i BIP.

Propozycje i uwagi - w formie formularza konsultacji - można zgłaszać do 20 grudnia 2013 r. na adres poczty elektronicznej:  promocja@pakosc.pl  lub pisemnie bezpośrednio do Centrum Informacji Turystycznej w Pakości (z dopiskiem "Program współpracy 2014").

Projekt: PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PAKOŚĆ (114kB) pdf

Formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie dotyczącym działalności statutowej organizacji pozarządowej (155kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Maciej Kopczyński (17 grudnia 2013)
Opublikował: Jacek Malinowski (17 grudnia 2013, 11:11:17)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (21 grudnia 2013, 12:43:41)
Zmieniono: poprawa błędu pisarskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1762