Zaproszenie do konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”

wtorek, 11 grudnia 2012 r.

Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) w Urzędzie Miejskim w Pakości został przygotowany projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”.

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu Programu współpracy. Projekt programu wraz z  formularzem konsultacji udostępniony jest od dzisiaj - 11 grudnia 2012 r. na stronie internetowej Urzędu i BIP.

Propozycje i uwagi - w formie formularza konsultacji - można zgłaszać do 18 grudnia 2012 r. na adres poczty elektronicznej:  promocja@pakosc.pl  lub pisemnie bezpośrednio do Centrum Informacji Turystycznej w Pakości (z dopiskiem "Program współpracy 2013")

Formularz (156kB) pdf

Projekt programu (170kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Maciej Kopczyński (11 grudnia 2012)
Opublikował: Jacek Malinowski (11 grudnia 2012, 15:03:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2055