Zaproszenie do konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”

Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) w Urzędzie Miejskim w Pakości został przygotowany projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”.
Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu Programu współpracy. 
Projekt programu wraz z  formularzem konsultacji udostępniony jest od dzisiaj - 8 grudnia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Propozycje i uwagi - w formie formularza konsultacji - można zgłaszać do 19 grudnia na adres poczty elektronicznej: promocja@pakosc.pl lub pisemnie bezpośrednio do pok. 13 (z dopiskiem "Program współpracy 2012")

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PAKOŚĆ (projekt) (125kB) pdf

Formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie dotyczącym działalności statutowej organizacji pozarządowej (53kB) plik

metryczka


Wytworzył: Maciej Kopczyński (8 grudnia 2011)
Opublikował: Jacek Malinowski (8 grudnia 2011, 14:20:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2601