Ogłoszenie Burmistrza Pakości - wnioski i propozycje zadań do projektu budżetu Gminy Pakość na 2012 rok.

Pakość, dn. 14 września 2011 r.
F.3020.01.2011.LO
   
O G Ł O S Z E N I E  
 
Informuję, iż do dnia 30 września 2011 r. można składać wnioski i propozycje zadań do budżetu Gminy Pakość na 2012 rok.  
 
Wnioski i uwagi do projektu budżetu winny zawierać:

a) rodzaj przedsięwzięcia, z podaniem lokalizacji i zakresu rzeczowego prac,
b) uzasadnienie celowości,
c) wysokość nakładów finansowych,
d) źródła finansowania.

Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pakości (parter, pokój nr 5) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00 oraz we wtorki w godz. 8:00 do 16:00.

metryczka


Wytworzył: Lucyna Ostrowska (15 września 2011)
Opublikował: Jacek Malinowski (15 września 2011, 09:59:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2861