Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Ochrony Zdrowia

Kierownikiem Referatu jest:

Elżbieta Szymborska
tel. 52 566 60 84
fax. 52 566 60 75

Pokój nr 10 (przybudówka parterowa Urzędu Miejskiego w Pakości)

Numery telefonów do poszczególnych komórek referatu:
tel. 52 566 60 83, 52 566 60 84, 52 566 60 92

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich, Obronnych i Ochrony Zdrowia (OZO) należy w szczególności:

1) z zakresu spraw obywatelskich:

a) ewidencja ludności,
b) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
c) prowadzenie stałego rejestru wyborców Gminy,
d) przyjmowanie zawiadomień i prowadzenie ewidencji zgromadzeń organizowanych na terenie Gminy,
e) wydawanie zezwoleń na organizacje imprez masowych oraz przeprowadzanie zbiórek publicznych na terenie Gminy,

2) z zakresu ochrony zdrowia:

a) przygotowywanie koncepcji i projektów aktów prawnych dotyczących utworzenia bądź przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej,
b) określanie potrzeb w zakresie ochrony zdrowia, dostępności świadczeń zdrowotnych oraz rozmieszczania i rozwoju placówek służby zdrowia,
c) współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej działającymi na terenie Gminy,
d) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Gminy,
e) przekazywanie powiatowi informacji o realizowanych programach zdrowotnych,
f) inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami,
g) podejmowanie innych działań wynikających z ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
h) współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie zwalczania chorób zakaźnych,
i) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach współdziałania z innymi instytucjami.

3) z zakresu profilaktyki uzależnień:

a) realizowanie zadań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
b) wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
c) współdziałanie i obsługa Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
d) podejmowanie działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w tym nadzór nad realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,

4) z zakresu ochrony danych osobowych:

a) zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestracji,
b) określanie sposobów i zasad zabezpieczenia zbiorów danych osobowych, znajdujących się w Urzędzie,
c) prowadzenie ewidencji pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych,
d) opracowywanie i nadzór nad realizacją instrukcji dotyczących ochrony danych osobowych,

5) z zakresu kontaktów Gminy z zagranicą:

a) organizowanie współpracy Gminy z zagranicą,
b) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Komitetu Współpracy z Gminą Bladel w Holandii oraz związanej z innymi kontaktami zagranicznymi Gminy,

6) z zakresu spraw wojskowych:

a) współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie administrowania rezerwami osobowymi oraz przeprowadzania kwalifikacji wojskowej,
b) rejestracja osób podlegających kwalifikacji wojskowej
c) orzekanie o konieczności sprawowania przez osoby podlegające kwalifikacji wojskowej oraz przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
d) ustalanie i wypłacanie żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie lub inne dochody,
e) orzekanie o uznaniu poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny bądź o uznaniu za żołnierza samotnego,
f) orzekanie o pokrywaniu należności i opłat mieszkaniowych oraz wypłacanie tych należności żołnierzom, o których mowa w pkt g),
g) udzielanie pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,
h) organizowanie zakwaterowania sił zbrojnych,
i) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Miejsko – Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz cmentarnictwa wojennego,

7) z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpożarowej:

a) tworzenie formacji obrony cywilnej,
b) nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony,
c) wydawanie decyzji o nałożeniu obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
d) organizowanie akcji kurierskiej,
e) realizacja obowiązków z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie organizacji akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof
f) realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową Urzędu,
g) nadzór nad realizacją i organizacją zadań ochrony przeciwpożarowej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pakości oraz prawidłową eksploatacją pojazdów, będących w jej dyspozycji, a stanowiących mienie Gminy,
h) prowadzenie Kancelarii Tajnej Urzędu,
i) utrzymanie miejskiego systemu monitoringu.

8) z zakresu obsługi informatycznej Urzędu:

a) nadzór i kontrola nad prawidłowością funkcjonowania sprzętu i systemów informatycznych w Urzędzie oraz ich zabezpieczeń,
b) ewidencjonowanie stosowanych w Urzędzie systemów i programów,
c) nadzór nad legalnością oprogramowania użytkowanego w Urzędzie,
d) wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji,
e) prowadzenie strony internetowej Urzędu oraz współdziałanie w zakresie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej,
f) przygotowywanie specyfikacji na zakup sprzętu informatycznego,
g) wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie systemów informatycznych i telekomunikacyjnych,
h) planowanie i organizowanie prac w zakresie informatyzacji Urzędu.

W ramach Referatu Spraw Obywatelskich, Obronnych i Ochrony Zdrowia wyodrębnia się stanowisko Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych do zadań którego należy w szczególności:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2) zapewnienie ochrony systemów i sieci informatycznych,
3) zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
5) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
6) opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
8) nadzór nad Kancelarią Tajną Urzędu.

Wytworzył: Jacek Malinowski (25 czerwca 2003)
Opublikował: Jacek Malinowski (25 czerwca 2003, 13:57:24)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (18 czerwca 2019, 07:24:50)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7549

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij