Strona główna  >  Zarządzenia  >  2020

Zarządzenia z 2020 roku


Zarządzenia o pozycjach 1 - 16 (z 16)Zarządzenie nr 150/2020 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 1 kwietnia 2020


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2019r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

Zarządzenie nr 148/2020 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 5 marca 2020


w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020r.

Zarządzenie nr 147/2020 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 28 lutego 2020


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Zarządzenie nr 142/2020 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 24 lutego 2020


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

Zarządzenie nr 143/2020 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 21 lutego 2020


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 140/2020 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 18 lutego 2020


w sprawie użyczenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pakości części nieruchomości gruntowej zabudowanej o nr ewid. 78/8, obręb nr 2, przy ul. św. Jana 14 w Pakości

Zarządzenie nr 138/2020 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 13 lutego 2020


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych na wykonanie zadnia publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. przez organizację pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr 133/2020 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 29 stycznia 2020


w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2020–2034

Zarządzenie nr 132/2020 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 29 stycznia 2020


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Zarządzenie nr 131/2020 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 27 stycznia 2020


w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za IV kwartał 2019r.

Zarządzenie nr 129/2020 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 21 stycznia 2020


w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gminę Pakość

Zarządzenie nr 128/2020 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 21 stycznia 2020


w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakość na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie nr 125/2020 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 9 stycznia 2020


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspierania wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r

Zarządzenie nr 122/2020 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 2 stycznia 2020


w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Zarządzenie nr 121/2020 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 2 stycznia 2020


w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie nr 120/2020 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 2 stycznia 2020


w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Pakość
Zarządzenia o pozycjach 1 - 16 (z 16)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij