Zarządzenie nr 177/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 29 lipca 2020w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2020r.

Zarządzenie nr 177/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 29 lipca 2020


w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2020r.

Na  podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 374 i 568, 695 i 1175) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2020r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.  Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w § 1.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki (144kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

 
 
UZASADNIENIE 
1. Przedmiot regulacji:
Podanie do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy.
 
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60.
 
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
 
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Burmistrz Pakości podaje do publicznej wiadomości w terminie do 31 lipca 2020r. informację za II kwartał 2020r. o wykonaniu budżetu gminy, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
 
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie nie wywołuje skutków finansowych.
 
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (30 lipca 2020, 13:49:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 142