Zarządzenie nr 168/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 8 czerwca 2020w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Zarządzenie nr 168/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 8 czerwca 2020


w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Gminne Biuro Spisowe (GBS) do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie gminy Pakość w następującym składzie:
 1. Szymon Łepski – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego,
 2. Sylwia Rygielska – Koordynator gminny,
 3. Marlena Fiutakiewicz – członek GBS,
 4. Sławomir Majchrzak – członek GBS,
 5. Marek Nieznalski – członek GBS.
2. Siedzibą Gminnego Biura Spisowego jest Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość.

§ 2. Do zadań Gminnego Biura Spisowego należy:
 1. przeprowadzenie odpowiedniej akcji informacyjnej i popularyzacyjnej,
 2. nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych i udzielanie im pomocy w trakcie spisu,
 3. współpraca z Wojewódzkim Biurem Spisowym (WBS) przy organizacji szkoleń i egzaminów dla kandydatów na rachmistrzów terenowych,
 4. zorganizowanie obchodu przedspisowego i odprawy przedspisowej dla rachmistrzów terenowych,
 5. zapewnienie stanowiska komputerowego do przekazania danych w ramach samospisu internetowego,
 6. monitorowanie czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art.9 ww. ustawy, oraz przekazuje wyniki tego monitorowania zastępcy wojewódzkiego komisarza spisowego,
 7. współpraca z WBS przy popularyzacji spisu rolnego na terenie gminy. 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi gminnemu.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (15 czerwca 2020, 10:08:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 86