Zarządzenie nr 167/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 5 czerwca 2020w sprawie powołania zespołu do przygotowania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 167/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 5 czerwca 2020


w sprawie powołania zespołu do przygotowania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i art.33 ust.1,3,5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art.156 ustawy   z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz 684 z późn. zm.) oraz z  postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020r. poz 988) zarządzam, co następuje:
 
§1.
Powołuję zespół do organizacyjno-technicznego przygotowania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w składzie :
- Pani Beata Łechtańska ,
- Pani Krystyna Krajnik,
- Pani Beata Popielewska,
- Pani Joanna Lewandowska,
- Pan Jacek Malinowski.
 
§2.
1.Zadaniem zespołu, o którym mowa w § 1 jest zapewnienie:
- obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych,
- warunków pracy umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań przez Urzędnika Wyborczego.
2.Szczegółowy zakres zadań poszczególnych członków zespołu określony jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§3.
Zobowiązuję pracowników Urzędu Miejskiego w Pakości do udzielania zespołowi wszelkiej, niezbędnej pomocy przy realizacji jego zadań.
 
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Pakości  
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (12 czerwca 2020, 09:29:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 173