Zarządzenie nr 169/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 9 czerwca 2020w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 169/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 9 czerwca 2020


w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 3 i 4 uchwały nr 162/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia  8 czerwca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej  zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ustanowić Pana Jacka Malinowskiego – informatyka w Urzędzie Miejskim w Pakości, koordynatorem gminnym do spraw obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.
 
§  2.  Do zadań koordynatora gminnego, o którym mowa w § 1, należy w szczególności:
  1. szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji w obwodach utworzonych na obszarze Gminy Pakość;
  2. realizacja zadań wyborczych z zakresu informatyki w dzień wyborów. 
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (12 czerwca 2020, 09:18:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 206