Zarządzenie nr 131/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 27 stycznia 2020w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za IV kwartał 2019r.

Zarządzenie nr 131/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 27 stycznia 2020


w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za IV kwartał 2019r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) zarządzam, co następuje: 
 
§ 1.  Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za IV kwartał 2019r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.  Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w § 1.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik (144kB) pdf
 
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

 
 
 
 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 131/2020
Burmistrza Pakości
z dnia 27 stycznia 2020r.

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za IV kwartał 2019r. 
 
Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.), Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.  
 
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (29 stycznia 2020, 07:05:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 61