Zarządzenie nr 122/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 2 stycznia 2020w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Zarządzenie nr 122/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 2 stycznia 2020


w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Na  podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) zarządzam, co następuje: 
 
§ 1.  Przekazać informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, określonych  w uchwale Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, podległym jednostkom budżetowym:
 
1) Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
3) Przedszkole Miejskie w Pakości,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
4) Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Nr 8 do niniejszego zarządzenia,
5) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
zgodnie z załącznikiem Nr 9 i Nr 10 do niniejszego zarządzenia,
6) Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu,
zgodnie z załącznikiem Nr 11 i Nr 12 do niniejszego zarządzenia,
7) Urząd Miejski w Pakości,
zgodnie z załącznikiem Nr 13 i Nr 14 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (3904kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

 
   
UZASADNIENIE 
 
1. Przedmiot regulacji:
Przekazanie jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy Pakość na 2020 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4.Uzasadnienie merytoryczne:
Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej. W myśl przepisu art. 249 ust. 2 powołanej ustawy jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego dostosowują projekty planów do uchwały budżetowej.
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe.
 
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (8 stycznia 2020, 11:40:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66