Strona główna  >  Zarządzenia  >  2019

Zarządzenie nr 51/2019
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 20 maja 2019


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok

Na  podstawie art. 10 i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018r. poz. 1983 z późn. zm.[1]) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019r. poz. 351 z późn. zm.[2]) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) zarządzam, co następuje: 
  
§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za 2018 rok Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości. 
  
§ 2. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za 2018 rok Biblioteki Publicznej w Pakości. 
  
§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 i 2, obejmują bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową. 
  
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
Burmistrz Pakości 
Zygmunt Groń 
  
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz.1608 oraz z 2019r. poz. 115 i 730. 
[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2019r. poz. 55. 

  
      
UZASADNIENIE   
do Zarządzenia Nr 51/2019
Burmistrza Pakości 
z dnia 20 maja 2019 r. 
  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok   
  
Niniejsze zarządzenie podejmowane jest na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018r. poz. 1983 z późn. zm.), zgodnie z którym roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury zatwierdza organizator. W przypadku samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, co wynika z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019r. poz. 351 z późn. zm.). Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. 
  
Burmistrz Pakości 
Zygmunt Groń 

Opublikował: Jacek Malinowski (30 maja 2019, 13:55:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij