Zarządzenie nr 350/2018 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 19 lipca 2018w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość.

Zarządzenie nr 350/2018
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 19 lipca 2018


w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość.

Na podstawie art. 4 ust. 2 w związku z art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 827 z późn. zm.) i uchwały Nr XXXII/219/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Pakości uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość, zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Ustala się opłaty za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2018 r.
 
§  3. Traci moc Zarządzenie nr 320/2018 Burmistrza Pakości z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość.
 
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal
 
Załącznik (84kB) pdf

 
UZASADNIENIE
do zarządzenia nr 350/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 19 lipca 2018 r.
 
w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość.
 
Podstawą podjęcia niniejszego zarządzenia jest powierzenie Burmistrzowi Pakości przez Radę Miejską w Pakości uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość oraz pismo Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o. o. z dnia 4 lipca oraz 11 lipca 2018 r.
Regulacja wysokości przedmiotowych opłat dokonywana jest z uwzględnieniem propozycji stawek opłat przedstawionych przez podmiot zarządzający składowiskiem oraz wzrostu stawek opłat za korzystanie ze środowiska.

metryczka


Odpowiada za treść: Paulina Gad
Opublikował: Katarzyna Lewandowska (23 lipca 2018, 14:47:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182