Zarządzenie nr 131/2012 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 25 kwietnia 2012w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za I kwartał 2012r.

Zarządzenie nr 131/2012
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 25 kwietnia 2012


w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za I kwartał 2012r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.[1]) zarządzam, co następuje:
   
§ 1.  Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za I kwartał 2012r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.  Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w § 1.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik (129kB) pdf
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,  Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707. UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 131/2012
Burmistrza Pakości
z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za I kwartał 2012r.  
 
Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w terminie
do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.  
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 kwietnia 2012, 07:31:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1415