Zarządzenie nr 110/2012BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 31 stycznia 2012w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za IV kwartał 2011r.

Zarządzenie nr 110/2012
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 31 stycznia 2012


w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za IV kwartał 2011r.

Na  podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm. )  zarządzam, co następuje:

§ 1.  Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za IV kwartał 2011r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik (128kB) pdfUZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 110/2012
Burmistrza Pakości
z dnia 31 stycznia 2012r.

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za IV kwartał 2011r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (31 stycznia 2012, 13:27:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1344