Strona główna  >  Uchwały  >  2012

Uchwały z 2012 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 90) starsze uchwały »Uchwała nr XX/180/2012 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 grudnia 2012


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość

Uchwała nr XX/179/2012 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 grudnia 2012


w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r. na terenie gminy Pakość”

Uchwała nr XX/178/2012 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 grudnia 2012


w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok na terenie gminy Pakość”

Uchwała nr XX/177/2012 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 grudnia 2012


w sprawie uchwalenia na 2013 rok programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

Uchwała nr XX/176/2012 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 grudnia 2012


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

Uchwała nr XX/175/2012 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 grudnia 2012


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2013–2029

Uchwała nr XX/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 grudnia 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2012-2025

Uchwała nr XX/173/2012 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 grudnia 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2012 rok

Uchwała nr XX/172/2012 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 grudnia 2012


w sprawie przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2013 r.

Uchwała nr XIX/171/2012 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 listopada 2012


w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Uchwała nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 listopada 2012


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała nr XIX/169/2012 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 listopada 2012


w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XIX/168/2012 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 listopada 2012


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała nr XIX/167/2012 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 listopada 2012


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Pakość

Uchwała nr XIX/166/2012 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 listopada 2012


w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała nr XIX/165/2012 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 listopada 2012


w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość

Uchwała nr XIX/164/2012 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 listopada 2012


w sprawie dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług

Uchwała nr XIX/163/2012 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 listopada 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Rynek, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość

Uchwała nr XIX/162/2012 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 listopada 2012


w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

Uchwała nr XIX/161/2012 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 listopada 2012


w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 90) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij