Strona główna  >  Uchwały  >  2009

Uchwały z 2009 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 78) starsze uchwały »Uchwała nr XXVIII/256/09 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.

Uchwała nr XXVIII/255/09 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz właściciela wzniesionego na niej pawilonu usługowego, położonej w Pakości przy ul. Rynek 17, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość

Uchwała nr XXVIII/254/09 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 29 grudnia 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pakość na lata 2007-2013”.

Uchwała nr XXVIII/253/09 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pakość na lata 2009-2015

Uchwała nr XXVIII/252/09 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakość.

Uchwała nr XXVIII/251/09 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie dopłat dla jednej taryfowej grupy odbiorców usług

Uchwała nr XXVIII/250/09 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych przy ul. Jankowskiej 4/4 oraz przy ul. Szkolnej 1/4 w Pakości oraz od ceny sprzedaży i pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną przez dotychczasowego najemcę własnością lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mogileńskiej 17/6 w Pakości.

Uchwała nr XXVIII/249/09 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie uchwalenia na 2010 rok programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Uchwała nr XXVIII/248/09 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 29 grudnia 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rok

Uchwała nr XXVIII/247/09 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 r.

Uchwała nr XXVIII/246/09 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2010 r.

Uchwała nr XXVII/245/09 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 listopada 2009


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w m. Gorzany, gm. Pakosć, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość

Uchwała nr XXVII/244/09 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 listopada 2009


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Szkolnej 35/2 w Pakości oraz od ceny sprzedaży i pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną przez dotychczasowych najemców własnością lokali mieszkalnych nr 13 i 20, położonych przy ul. Mogileńskiej 29 w Pakości

Uchwała nr XXVII/243/09 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 listopada 2009


w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Usług Gminnych sp. z o.o. w Pakości aportu w postaci prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Pakość do zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa

Uchwała nr XXVII/242/09 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 listopada 2009


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy części nieruchomości w byłej Szkole Podstawowej w Radłowie, gmina Pakość

Uchwała nr XXVII/241/09 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 listopada 2009


w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość oraz przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania

Uchwała nr XXVII/240/09 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 listopada 2009


w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru na 2010 rok

Uchwała nr XXVII/239/09 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 listopada 2009


w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na 2010 rok

Uchwała nr XXVII/238/09 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 listopada 2009


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2010 rok

Uchwała nr XXVII/237/09 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 listopada 2009


w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 78) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij