Strona główna  >  Uchwały  >  2008

Uchwały z 2008 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 74) starsze uchwały »Uchwała nr XX/175/2008 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych przy ul. Szkolnej 1/2 oraz przy ul. Mieleńskiej 16/9 w Pakości

Uchwała nr XX/174/08 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie dopłat dla jednej taryfowej grupy odbiorców usług

Uchwała nr XX/173/2008 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie uchwalenia na 2009 rok programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

Uchwała nr XX/172/08 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 29 grudnia 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok

Uchwała nr XX/171/08 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rok

Uchwała nr XX/170/08 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2009 r.

Uchwała nr XIX/169/08 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 listopada 2008


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2008 – 2015

Uchwała nr XIX/168/08 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 listopada 2008


w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Pakość na lata 2008 - 2015

Uchwała nr XIX/167/08 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 listopada 2008


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Mieleńskiej 16/3 w Pakości oraz od ceny sprzedaży i pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną przez dotychczasowego najemcę własnością lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Mogileńskiej 17/18 w Pakości

Uchwała nr XIX/166/08 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 listopada 2008


w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych Gminy Pakość

Uchwała nr XIX/165/08 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 listopada 2008


zmieniająca Statut Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości

Uchwała nr XIX/164/08 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 listopada 2008


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2009 rok

Uchwała nr XIX/163/08 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 listopada 2008


w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych

Uchwała nr XIX/162/08 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 listopada 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok

Uchwała nr XIX/161/08 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 listopada 2008


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Pakość

Uchwała nr XIX/160/08 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 listopada 2008


w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Pakość na lata 2008-2015

Uchwała nr XVIII/159/08 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 23 października 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pakość na lata 2007-2013

Uchwała nr XVIII/158/08 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 23 października 2008


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania

Uchwała nr XVIII/157/08 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 23 października 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pakość

Uchwała nr XVIII/156/08 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 23 października 2008


w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 74) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij