Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr VII/59/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 maja 2019


w sprawie przyznania dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.[1])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości – Panu Mirosławowi Gozderze, przyznaje się zwolnienie od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, w roku szkolnym 2019/2020.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730.

  
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr VII/59/2019
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 maja 2019 r.
 
w sprawie przyznania dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, w roku szkolnym 2019/2020
 
Z uwagi na szczególną funkcję dyrektora szkoły lub placówki oświatowej i zakres obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, przepisy Karty Nauczyciela przewidują w stosunku do nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, obniżenie wymiaru pensum albo zwolnienie z obowiązku realizacji pensum. Pensum jest to tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.
Rada Miejska w Pakości w § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXI/334/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach, zespołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2018 r. poz. 3525) ustaliła zasady i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zespołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość. W przypadku Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości obniżka ta wynosi  15/18 etatu.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości wystąpił z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w całości, w roku szkolnym 2019/2020. Głównym powodem złożenia wniosku jest znaczne zwiększenie obowiązków, szczególnie w okresie zmian w systemie edukacji.
Mając na uwadze powyższe, zasadne jest zwolnienie w całości w roku szkolnym 2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowią przepisy art. 42 ust. 7 pkt 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967). Zgodnie z tymi przepisami organ prowadzący szkołę lub placówkę, w tym przypadku rada gminy, przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art.42 ust. 3 KN, a więc tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.

Opublikował: Jacek Malinowski (4 czerwca 2019, 08:23:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 37

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij