Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXI/328/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2024

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017r., poz. 1023 z późn. zm.[1]) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje: 
  
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXIII/247/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2024. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Przewodniczący                                                                                                                                                                     Rady Miejskiej w Pakości 
Jerzy Joachimiak 
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2017 r., poz. 1529 i  1566 oraz z 2018 r. poz. 756.  
[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.


  
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXI/328/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 czerwca 2018 r. 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2024. 
          
Działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) Rada Miejska w Pakości podjęła w dniu 29 czerwca 2017 r. uchwałę Nr XXIII/247/2017 Rady Miejskiej w Pakości w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2024. 
Z uwagi na konieczność dokonania istotnych zmian dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji w Gminie Pakość, co wiąże się z ponownym przeprowadzeniem procedury opracowania programu rewitalizacji niezbędne jest uchylenie ww. uchwały. 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy o rewitalizacji, gminny program rewitalizacji przyjmuje, w drodze uchwały, rada gminy. Mając na uwadze powyższe, również uchylenie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji należy do kompetencji Rady Miejskiej w Pakości. 
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały uznać należy za uzasadnione. 

Opublikował: Jacek Malinowski (12 lipca 2018, 09:59:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 34

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij