Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXI/329/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023 z późn. zm.[1])


uchwala się, co następuje: 
  
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XIX/212/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Jerzy Joachimiak 
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2017 r., poz. 1529 i 1566 oraz  z 2018 r. poz. 756.

 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXI/329/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 czerwca 2018 r. 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 
Działając na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) Rada Miejska w Pakości podjęła w dniu 28 lutego 2017r. uchwałę nr XIX/212/2017 Rady Miejskiej w Pakości w sprawie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 
W związku ze zmianą sposobu procedowania programu rewitalizacji w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym, brak jest przesłanek do funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji. W związku z powyższym niezbędne jest uchylenie ww. uchwały. 
Zgodnie z art. 7 ust. 3 ww. ustawy o rewitalizacji, zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, określa, w drodze uchwały, rada gminy przed uchwaleniem gminnego programu rewitalizacji albo w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia jego uchwalenia. Mając na uwadze powyższe, również uchylenie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji należy do kompetencji Rady Miejskiej w Pakości.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały uznać należy za uzasadnione.

Opublikował: Jacek Malinowski (12 lipca 2018, 09:56:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 30

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij