Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXI/327/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2024

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023 z późn. zm.[1])


uchwala się, co następuje: 
  
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XVI/166/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2024. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący                                                                                                                                                                     Rady Miejskiej w Pakości 
Jerzy Joachimiak 
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2017 r., poz. 1529, i 1566 oraz  z 2018 r. poz. 756.


UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXI/327/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 czerwca 2018 r. 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2024
  
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) Rada Miejska w Pakości podjęła w dniu 25 października 2016 r. uchwałę nr XVI/166/2016 Rady Miejskiej w Pakości w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2024.   
Z uwagi na konieczność dokonania istotnych zmian dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji w Gminie Pakość, co wiąże się z ponownym przeprowadzeniem procedury opracowania programu rewitalizacji niezbędne jest uchylenie ww. uchwały.   
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ww. ustawy o rewitalizacji, rada gminy, z własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji. Mając na uwadze powyższe, również uchylenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji należy do kompetencji Rady Miejskiej w Pakości.   
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały uznać należy za uzasadnione. 

Opublikował: Jacek Malinowski (12 lipca 2018, 09:51:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 32

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij