Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXI/343/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.[1]) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.[2])


uchwala się o następuje:
 
§ 1. Wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy odpowiedź na skargę złożoną przez Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 15 czerwca 2018 r. na zapisy § 2, § 3, § 12 ust. 1 i ust. 2, pkt 1 w zw. z ust. 4 pkt 1 uchwały Nr XV/156/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016, poz. 3233) oraz § 2 uchwały Nr XXVI/279/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017, poz. 5071).
 
§ 2. Treść odpowiedzi na skargę stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Pakości do reprezentowania Rady Miejskiej w Pakości przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w tej sprawie oraz ustanowienia  pełnomocników procesowych.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

 
Załącznik (123kB) pdf

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1136 i 1370, 2451 oraz z 2018 r. poz. 650.  

 
UZASADNIENIE  
do uchwały Nr XXXI/343/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 czerwca 2018 r.
 
w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.
 
Prokurator Rejonowy w Inowrocławiu w dniu 21 czerwca 2018 r. (data wpływu do urzędu) wniósł za pośrednictwem Rady Miejskiej w Pakości skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na zapisy § 2, § 3, § 12 ust. 1 i ust. 2, pkt 1 w zw. z ust. 4 pkt 1 uchwały Nr XV/156/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016, poz. 3233) oraz § 2 uchwały Nr XXVI/279/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017, poz. 5071).
Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Organ, którego skarga dotyczy zobowiązany jest przekazać skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dni jej otrzymania.
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne celem wypełnienia obowiązków nałożonych na organ gminy w/w ustawą.

Opublikował: Jacek Malinowski (12 lipca 2018, 08:47:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij