Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXI/333/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie zaopiniowania łączenia gminy Pakość i gminy Janikowo w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Inowrocławskiego

Na podstawie art. 454 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm[1])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt podziału powiatu inowrocławskiego na okręgi wyborcze w zakresie łączenia gminy Pakość i gminy Janikowo w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Inowrocławskiego, zgodnie z projektem uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zmiany podziału powiatu inowrocławskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych w wyborach do rady powiatu Inowrocławskiego, stanowiącym  załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Jerzy Joachimiak

 
Załącznik (292kB) pdf  
 
[1] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000.


 
UZASADNIENIE  
do uchwały nr XXXI/333/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 czerwca 2018 r.  
 
w sprawie zaopiniowania łączenia gminy Pakość i gminy Janikowo w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Inowrocławskiego  
 
Pismem z dnia 17 maja 2018 r. Starosta Inowrocławski wystąpił do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości z prośbą o wydanie opinii przez Radę Miejską w Pakości w przedmiocie przesłanego projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zmiany podziału powiatu inowrocławskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych w wyborach do rady powiatu Inowrocławskiego.
W uzasadnieniu projektu Starosta wskazał m.in. że „w czasie trwania kadencji 2014 – 2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego nastąpiły zmiany w liczbie mieszkańców powiatu inowrocławskiego mające wpływ na liczbę radnych przypadających na poszczególne gminy oraz liczbę radnych wybieranych w okręgach wyborczych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r.”. Zmiana liczby mieszkańców spowodowała, że liczba radnych wybieranych do Rady Powiatu Inowrocławskiego w kadencji 2018 – 2023 będzie wynosić 27, podczas gdy dotychczas wynosiła 29. Zmianie uległa liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym nr 2 (obejmującym część miasta Inowrocławia) oraz nr 4 (gmina Kruszwica). Ponadto w mieście Inowrocław dokonano nowego podziału na okręgi wyborcze utworzone dla wyboru Rady Miejskiej Inowrocławia, w ramach którego nowo utworzone okręgi wielomandatowe zastąpią dotychczasowe okręgi jednomandatowe. Dodatkowo na obszarze miasta Inowrocławia utworzono nowe ulice.
Proponowane zmiany nie odnoszą się do okręgu wyborczego nr 5, który tworzą: gmina Pakość oraz gmina Janikowo. W okręgu tym, jak dotychczas, liczba wybieranych radnych wynosi 4.
Powyższe okoliczności uzasadniają zastosowanie art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.), zgodnie z którym zmiany granic okręgów wyborczych mogą być dokonywane najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji, jeżeli konieczność taka wynika ze zmiany w podziale terytorialnym państwa, zmiany granic jednostek pomocniczych gminy, zmiany liczby mieszkańców danej gminy, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
Rada Miejska w Pakości opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zmiany podziału powiatu inowrocławskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych w wyborach do rady powiatu Inowrocławskiego.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 454 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.), zgodnie z którym łączenie dwóch lub więcej gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego wymaga zasięgnięcia opinii rad tych gmin.

Opublikował: Jacek Malinowski (11 lipca 2018, 08:41:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij