Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXI/332/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 czerwca 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2018–2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.2)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/287/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2018–2031, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/296/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r., uchwałą Nr XXIX/307/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018r. oraz uchwałą Nr XXX/319/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Jerzy Joachimiak

Załączniki (4306kB) pdf

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62 i  1000.
2 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 1000.UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXI/332/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 czerwca 2018r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2018–2031
Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność zachowania zgodności WPF z uchwałą budżetową. Wprowadzono zatem zmianę w zakresie planu dochodów i wydatków. Skorygowano również kwotę długu, z uwagi na wprowadzenie zobowiązań z tytułu umowy zakupu na raty, którą zaliczamy do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego.
Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm.).

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


Opublikował: Jacek Malinowski (10 lipca 2018, 15:04:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 32

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij