Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXI/340/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.1)) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.2))


uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2017 r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

Załącznik (312kB) pdf

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018r. poz. 1000.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62 i 1000.UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXI/340/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2017 rok

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2018r. poz. 994, z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu. Z art. 61 ust. i 3 tej ustawy wynika ponadto, iż burmistrz niezwłocznie ogłasza sprawozdanie z wykonania uchwały budżetowej w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego, a także informuje mieszkańców gminy o wykorzystywaniu środków budżetowych.

Opublikował: Jacek Malinowski (4 lipca 2018, 07:54:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij