Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXI/336/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Pakość miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245, 2439 oraz z 2018 r. poz. 310 i 650)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady usytuowania na terenie gminy Pakość miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, stanowiąc, że punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży może być usytuowany w odległości nie mniejszej niż 30 m od:
1) obiektów szkół,
2) obiektów placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych,
3) budynków kultu religijnego.

§ 2. Pomiaru odległości, o której mowa w ust. 1 dokonuje się z wykorzystaniem tzw. ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszych, przez który rozumieć należy najkrótszy z możliwych dystans, jaki należy pokonać od wyjścia z terenu punktu sprzedaży napojów alkoholowych do wejścia na teren obiektu chronionego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak


UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXI/336/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Pakość miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 310).
Na podstawie nowego brzmienia art. 12 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy ma obowiązek ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W związku z powyższym Rada Miejska w Pakości, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zobowiązana jest do podjęcia uchwały określającej zasady usytuowania na terenie gminy Pakość miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Miejska w Pakości, przed podjęciem uchwały, zasięgnęła opinii jednostek pomocniczych gminy, jakimi na terenie gminy Pakość są sołectwa.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy ustalona na terenie gminy Pakość liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie stoi w sprzeczności z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. na terenie gminy Pakość (uchwała Nr XXVII Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017 r.).

Opublikował: Jacek Malinowski (4 lipca 2018, 07:41:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 28

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij