Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXX/322/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 kwietnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.1)) oraz z art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.2)) w związku z art. 76 pkt 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/262/10 Rady Miejskiej w Pakość z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2010 r. Nr 73, poz. 816) uchyla się Rozdział 7 Dodatek mieszkaniowy, tym § 9.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 2203UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXX/322/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Podstawę do wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw stanowi art. 76 pkt 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), w którym uchylono prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Zmiana w tym zakresie obowiązuje od 1 stycznia 2018 r

Opublikował: Jacek Malinowski (7 maja 2018, 07:24:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 42

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij